Mang 2 quốc tịch Việt Nam và Mỹ khi bán nhà ở Việt Nam có phải chịu thuế không?

 

Mang 2 quốc tịch Việt Nam và Mỹ khi bán nhà ở Việt Nam có phải chịu thuế không?
 
Theo quy đinh của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì nếu là bạn chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất thì bạn được miễn thuế thu nhập cá nhân.
 
“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế 2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
 
Theo quy định của thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 30/9/2008 về hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-Cp ngày 08/9/2008 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân tại mục III CÁC KHOẢN THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ:
 
“2.5. Căn cứ xác định thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do người chuyển nhượng bất động sản tự khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong bản khai. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.”
 
Như vậy bạn sẽ tự khai về việc có một nhà là duy nhất của bạn, khi đó bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. 
Mang 2 quốc tịch Việt Nam và Mỹ khi bán nhà ở VN có phải chịu thuế không?

Category : THỊ TRƯỜNG &TIN TỨC &Uncategorized

 

 

Leave a reply

Send to Friend

Email Agent