• Bán Đất Nội Bộ Nguyễn Văn Hưởng
  Nguyễn Văn Hưởng Quận 2
  $1492000 
  • Area :

   650 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   6197
  • Posted on :

   Tháng Năm 5, 2013
  Agent : Mr.Hoa
  Bán
 • $523000 
  • Area :

   371 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   5603
  • Posted on :

   Tháng Một 26, 2013
  Agent : Mr.Hoa
  Bán
 • $4000000 
  • Area :

   1400 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   5330
  • Posted on :

   Tháng Một 11, 2013
  Agent : Mr.Hoa
 •  
  • Area :

   (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   5185
  • Posted on :

   Tháng Mười Hai 26, 2012
  Agent : Mr.Hoa
  Hot
 • $550.000 
  • Area :

   775 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   5171
  • Posted on :

   Tháng Mười Hai 24, 2012
  Agent : Mr.Hoa
 • $976000 
  • Area :

   655 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   5038
  • Posted on :

   Tháng Mười Hai 14, 2012
  Agent : Mr.Hoa
 • $747000 
  • Area :

   370 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   4956
  • Posted on :

   Tháng Mười Hai 10, 2012
  Agent : Mr.Hoa
 • $1571000 
  • Area :

   880 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   4887
  • Posted on :

   Tháng Mười Hai 6, 2012
  Agent : Mr.Hoa
  Bán
 • Bán Đất 2Mt Ngay BIS Thảo Điền
  Nguyen Van Huong Quan 2
  $757.000 
  • Area :

   350 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   4872
  • Posted on :

   Tháng Mười Hai 4, 2012
  Agent : Mr.Hoa
 • $1500000 
  • Area :

   646 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   4619
  • Posted on :

   Tháng Mười Một 22, 2012
  Agent : Mr.Hoa
  Bán
 • $828000 
  • Area :

   348 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   4353
  • Posted on :

   Tháng Mười 19, 2012
  Agent : Mr.Hoa
  Bán
 • $1483000 
  • Area :

   738 (m2)
  • MLS # :

  • Property ID :

   4208
  • Posted on :

   Tháng Mười 3, 2012
  Agent : Mr.Hoa
  Bán

Send to Friend

Email Agent