Thu nhập từ bất động sản sẽ được miễn thuế?

 

Thu nhập từ bất động sản sẽ được miễn thuế?
 
Theo dự thảo Nghị định về Luật Thuế TNCN, thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế. Đặc biệt, thu nhập từ bất động sản như chuyển nhượng, thừa kế… lại được miễn nộp thuế.
 
Ngày 9/1, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN để gửi xin ý kiến rộng rãi.
 
 
Mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm).
 
Dự thảo Nghị định quy định mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức GTGC cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế (NNT) có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
 
Nếu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức GTGC theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN (Luật số 26/2012/QH13) thì các đơn vị thực hiện theo mức do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo. Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
 
Cũng theo nội dung của dự thảo, các đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo được giảm thuế. Một trong những nội dung đáng lưu ý của dự thảo là quy định về 14 khoản thu nhập được miễn thuế. Bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam; Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật…
 
Trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng có phát sinh thu nhập; phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương hay thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm… thì không thuộc diện thu nhập miễn thuế quy định tại khoản này.
 
Ngoài ra, một số đối tượng sẽ được xem xét giảm thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.
 
Đặc biệt, Nghị định có điều khoản quy định rõ thu nhập tính thuế từ trúng thưởng trong casino, trò chơi điện tử có thưởng là phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.
 
Nghị định này dự kiến sẽ có hiệu lực từ 1/7/2013.

Category : THỊ TRƯỜNG &TIN TỨC

 

 

Leave a reply

Send to Friend

Email Agent